Skip to main content
Nyheter & kunskap

Styrräntan 2024 – Riksbankens räntebesked

Hur fungerar styrräntan 2024?

Styrräntan, tidigare känd som reporäntan, är en viktig indikator som bestäms av Riksbanken för att styra Sveriges penningpolitik. Det är viktigt att skilja på penningpolitik och finanspolitik; medan Riksbanken ansvarar för penningpolitiken är finanspolitiken regeringens ansvar.

Sverige är en liten ekonomi med starka globala kopplingar, vilket innebär att beslut som tas av andra stora centralbanker, såsom Europeiska centralbanken (ECB) och USA:s centralbank (Fed), har stor påverkan på Sverige. Det är vanligt att Sverige följer i spåren av sådana beslut, och så gör styrräntan även under 2024.

Styrräntan påverkar ekonomi både för företag och för privatpersoner, eftersom den styr bankernas kostnader för att låna pengar och i förlängningen även företag och privatpersoners kostnader att låna pengar från banken. 

Riksbankens besked om styrräntan 2024

Riksbanken meddelade under förmiddagen 8:e maj att de sänker sin styrränta med 25 ’’punkter’’, vilket motsvarar 0,25%. Detta är vad många experter ser som ett första steg i en sänkningsserie som menas kan innebära en total sänkning med 1,5% under det kommande året.

Sänkningen förväntas ge samma effekt på låneräntorna, en minskning om ca 0,25%, även om bankerna redan innan beslutet börjat justera för sänkningar framöver.

Förutom den kortsiktiga förändringen att räntorna sjunker kommer beskedet och dess innebörd ge konjunkturen en knuff uppåt, vilket i förlängningen innebär att pausade investeringar kan återupplivas, vilket i sin tur ger positiv effekt på småföretagarna.

Nytt för 2024 är att det oftare ges räntebesked, hela åtta gånger har riksbanken planerat att vi får i år. Efter det senaste beskedet den 8:e maj så får vi nästa gång reda på en ny styrränta 27:e juni. För att få koll på alla återstående datum om räntebesked, läs mer på riksbankens hemsida.

styrräntan 2024

Vad påverkar styrräntan?

Styrräntan är ett av två verktyg som finns för att hantera inflationen, oavsett om den är negativ eller positiv. En låg ränta innebär i teorin att det är billigt att låna pengar, vilket ökar investeringar och i sin tur bidrar till högre priser (och därmed högre inflation). En hög ränta innebär att det blir dyrare att låna pengar och ska istället stimulera sparande för att sänka inflationen. 

Vi hjälper dig att rida ut konjunktursvängarna

Omställningen mellan hög- och lågkonjunktur kan vara en utmanande tid för företag, vilket kan sätta press på både personal, likviditet och lönsamhet. Vi på UCS One Business förstår vikten av att vara förberedd när ekonomin tar en ny riktning.

Kontakta oss via formuläret nedan för att säkerställa ditt företags förutsättningar att möta de utmaningar och möjligheter som kommer med förändrade marknadsförhållanden. Tillsammans kan vi navigera genom konjunktursvängningarna och stärka din verksamhet för långsiktig framgång.

Vid utvalda datum när riksbanken ger besked om styrräntor kommer vi att ha livesända webinar. Här kommer vi att guida dig genom ränta och inflation, samt hur det påverkar företagandet. Fokus kommer vara hur bolaget påverkas av konjunktursvängningar och hur dessa kan pareras samt hur du som företagare kan arbeta proaktivt med personalfrågor i dessa tider. Håll utkik på vår hemsida för framtida webinar!

Kontakta oss på UCS One Business för att säkerställa att du är på tårna när konjunkturen vänder!


Rickard Nibell

Rickard Nibell

Tjänsteområdesansvarig Kvalificerade tjänster
073-312 35 58
rickard.nibell@ucsone.se