Skip to main content
Nyheter & kunskap

UCS One Business AB ändrar strategi kring sitt arbete med Visma.net

By 27 november, 2023No Comments
placeholder hemsida

Pressmeddelande 2023-11-27 

Efter noggrann utvärdering och reflektion har UCS One Business AB fattat beslut att omstrukturera sin strategi kring sitt arbete och erbjudande gällande Visma.net. Beslutet innebär att UCS One Business upphör med försäljning av Visma.net-licenser och implementationstjänster. Vi behåller vår Visma.net-expertis, men i ny tappning.  

Med detta beslut är vi på UCS One Business glada att meddela att vi ingått avtal med Exsitec om överlåtelse av vår kundstock avseende systemtjänster till Visma.net. Vi är övertygade om att Exsitec kommer att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till dessa kunder.  

Även om vi avslutar försäljningen av Visma.net vill vi tydligt understryka att UCS One Business fortsätter att tro på potentialen i vår satsning på Visma.net och den kompetens som idag finns hos oss. Under det senaste året har vår Visma.net-inriktning framgångsrikt drivit tillväxt av ekonomiuppdrag inom det tjänsteområde vi kallar Outsourcing, där vi erbjuder ekonomifunktion som tjänst med hjälp av affärssystemet Visma.net. För att ytterligare stärka denna inriktning, och optimera våra resurser, kommer vi därmed att överföra den samlade kunskapen inom Visma.net till vårt tjänsteområde Outsourcing.    

Förflyttningen av UCS One Business Visma.net-kompetens till detta tjänsteområde kommer att stärka vår förmåga att leverera högkvalitativa ekonomikonsulttjänster till våra kunder inom Outsourcing. Vi ser fram emot att effektivisera processer och skapa mervärde för våra kunder inom denna nya inriktning.  

Vi är fast beslutade om att våra samarbeten med Visma.net-ekosystemet förblir starka och tillför stort värde för våra kunder. Genom att stärka vårt partnerskap med andra Visma.net-leverantörer kommer vi att fokusera på att erbjuda en helhetslösning, där de levererar systemet och vi tillhandahåller ekonomitjänster till företagen. Denna samarbetsapproach kommer att skapa tydlighet för våra kunder samt generera nya och givande kundrelationer för vårt tjänsteområde Outsourcing.  

Vi ser fram emot denna nya fas av vårt arbete och är övertygade om att detta beslut kommer att stärka vår position som en ledande aktör inom ekonomikonsultation och outsourcing.  

Kontakt
Maria Hedvall - VD för UCS One Economy
Maria Hedvall
VD
Telefon: 070-400 54 53
E-post:  maria.hedvall@ucsone.se