Skip to main content
Nyheter & kunskap

Vad händer efter en implementering av nytt affärssystem?

By 13 april, 2023No Comments
Vad händer efter systemimplementation

Förvaltning, Förbättringsarbete & Support

Arbetet som utförs efter implementeringen av ett ERP-system är minst lika viktigt som själva implementeringsprojektet, eftersom det bidrar till att säkerställa att verksamheten får den bästa möjliga lösningen som passar dess behov. Automatiseringar, schemaläggningar och support är särskilt viktiga aspekter av detta efterarbete. Den enkla förklaringen är att automatiseringar kan spara tid och minskar kostnaderna genom att eliminera manuella processer och hjälpa till att göra verksamheten mer effektiv och produktiv.

Att använda schemaläggningsverktyg kan hjälpa till att säkerställa att alla delar av systemet är i synk, så att alla åtgärder som görs är konsekventa och förbättrar samarbetet. Förbättringsarbetet är också ett viktigt element i att säkerställa att implementeringen är framgångsrik. Att följa de processer som är inbyggda i ERP-systemet, analysera resultatet och göra förbättringar är viktigt för att uppnå bästa möjliga prestanda. Genom att regelbundet utvärdera och förbättra systemet kan man försäkra sig om att systemet är optimerat för att uppfylla de krav som ställs på det och att det uppfyller den målsättning ni som kund hade när ni först valde att investera i er nya lösning. 

Support efter en implementering av ett nytt ERP-system är viktigt för att förhindra problem som kan uppstå i systemet samt för att hjälpa användare att förstå och använda systemet effektivt. Supportpersonal kan hjälpa till med att svara på frågor, utforska problem och se till att systemet fungerar som det ska. En god support kan också hjälpa till att säkerställa att organisationen får ut det mesta av sitt system och att alla användare är nöjda med det.

Vilket förbättringsarbete kan du som kund förvänta dig av din leverantör efter en systemimplementation? 

  • Utbildning för användare: Det är viktigt att se till att alla som ska använda systemet får den kunskap och träning som krävs för att utnyttja den fulla potentialen av ert nya system.
  • Fortsatt teknisk support: För att säkerställa att systemet fungerar som det ska är det viktigt att leverantören tillhandahåller kunden teknisk support efter att systemet har implementerats.
  • Processförbättringar: Det är viktigt att begära och samtidigt förvänta sig att leverantören fortsätter att förbättra processer som är relaterade till den implementerade lösningen. Detta kan vara något så enkelt som att implementera nya rapporter och förbättra befintliga processer för att förbättra användarvänligheten.
  • Uppföljning: Det är särskilt viktigt att leverantören följer upp er som kund samt rapporterar om systemets prestanda för att se till att det fungerar som det ska. Ni som kund och beställare av en ny lösning skall vara fokuset och därmed även att ni är tillfreds med det system som ni faktiskt betalar för och jobbar i.

 

Har du frågor gällande systemimplementation av nytt affärssystem?

Vänligen läs mer om våra tjänster och kontakta oss så hjälper vi dig!

Daniel Weinert

Daniel Weinert

Affärsutvecklare System

076-018 41 77, daniel.weinert@ucsone.se