Category

Nyheter & kunskap

Fortnox Fakturaköp – Så fungerar det

Förbättra företagets likviditet med Fortnox Fakturaköp!

Fortnox Fakturaköp är ett snabbt och enkelt sätt att förbättra ditt företags likviditet. Genom att sälja fakturor till Fortnox får du betalt redan nästa bankdag. På Fortnox hemsida hittar du ytterligare information angående de avgifterna som tillkommer vid försäljning av fakturor.   

Detta är stegen för att sälja fakturan: 

 1. Skapa din faktura som vanligt. 
 2. Klicka ”Sälj fakturor”. 
 3. Som bilden ovan visar så får du denna popup angående avgifter m.m. Efter ditt godkännande gör Fortnox en snabb kontroll och betalar ut beloppet nästa bankdag.

Fortnox hanterar eventuell påminnelsehantering och inkasso själv. Du kan enkelt spåra dessa ärenden och se datum för påminnelseutskick och inbetalningar m.m.  

Att sälja sina kundfakturor till Fortnox innebär mindre administration och bättre likviditet. Du kan själv välja vilka kundfakturor du vill sälja, och det är enbart för dessa du betalar de avgifter som gäller. Det finns inga dolda fasta kostnader att ta hänsyn till.  

För att aktivera tjänsten gå in på Kundfakturalistvyn och klicka på ”Få betalt direkt”, därefter kontakta Fortnox.  

Vi hjälper dig med allt som handlar om Fortnox!

Behöver du hjälp med att komma igång med Fortnox och söker rådgivning? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!

Daniel Weinert
Daniel Weinert
Affärsutvecklare System
076-018 41 77, daniel.weinert@ucsone.se

5 HR-trender att ha koll på inför 2023

Lönekonsult

Försäkra dig om att ditt företag hänger med i HR-branschens ständiga utveckling!

En snabbt växande digitalisering, ekonomisk osäkerhet och en nyligen världsomfattande pandemi. Detta är bara några av de delar som påverkar företags arbetssätt när det kommer till HR. Det är därför viktig att hålla sig uppdaterad på nya trender för att hela tiden uppfylla de krav som ställs på dig som arbetsgivare. Nedan följer 5 nya HR-trender att ha koll på inför 2023!

Digitaliserad HR

Tiden då HR bestod av policydokument och rutinbeskrivningar som samlade damm i byrålådor är över.  Vi lever i en ständigt föränderlig värld där våra arbetssätt behöver revideras och utvecklas i takt med att verksamheten växer. Personalhandböcker finns idag i appar och inte på chefens kontor. Engagemang och medarbetarindex mäts idag genom vecko- eller månadsvisa pulsmätningar och inte årsvisa medarbetarundersökningar. Frågan är hur behåller vi den mänskliga aspekten i en värd av digitalisering och där HR mäts i nyckeltal?    

Värdet av ett starkt employer brand 

Med ett starkt arbetsgivarvarumärke står du ut på marknaden och kan lättare attrahera personal samt skapa bättre förutsättningar för din befintliga personal att stanna kvar i bolaget. En annan fördel är att dina tidigare anställda dessutom pratar gott om dig som arbetsgivare. Dagens anställda = morgondagens kunder? Hur kan man som företag påverka detta? Lättare sagt än gjort. Arbetet måste börja inifrån. Lever företaget efter sina värderingar och hur hittar man som företag sitt “Why”? Om du inte har börjat fundera kring dessa frågor är det dags nu.    

Prioritering av de anställdas välbefinnande 

Covid-19 känns kanske mer avlägset nu, men pandemin fick stora konsekvenser på HR som avdelning och funktion. Stressen ökade och osäkerheten var stor. Uppmaningar till lunchpromenader varvades med inbjudningar till digitala mindfulnessmeditationer. Värdet av att säkra medarbetares engagemang och välbefinnande på distans är svårt, speciellt när vi idag befinner oss i en arbetsvardag med stora möjlighet till hybrid-arbete. Det är viktigt att man som företag har verktyg på plats för att snabbt identifiera varningstecken och vidta åtgärder, både för personalens och företagets skull. Att skapa trygghet inför en eventuell inbromsning i ekonomin är ytterligare en utmaning för många företag.  

Effektiva rekryteringsprocesser 

Visste du att majoriteten av alla arbetssökande idag kollar jobbannonser via telefonen och att personliga brev ser ut att vara på väg bort? Stegen från soffan med mobilen i handen till datorn för att skräddarsy ett personligt brev och skicka in en ansökan är idag längre än någonsin. Idag pågår en digital krigföring på alla fronter med ett mål, att få vår uppmärksamhet. Våra Tik-Tok hjärnor har inte längre tålamod för hemsidor som inte är mobilanpassade och krångliga ansökningsformulär. Och har man dessutom inte en attraktiv, sammanhängande och modern rekryteringsprocess riskerar man att förlora kandidater man inte ens visste fanns.  

Intern kompetensutveckling 

Att skapa förutsättningar för att internt utveckla sin personal ökar sannolikheten för de bästa medarbetarna att stanna kvar. Istället för att gå ut med annons enligt ”Post and pray”-principen för att försöka hitta er drömkandidat finns idag möjligheter att själva skapa den internt. Som bonus får du ökat engagemang och en rejäl skjuts i ditt employer brand-arbete då du bevisligen väljer att investera i din personals utveckling.  

 

Vi hjälper dig säkerställa att ditt företags arbetssätt med HR håller sig uppdaterat!

Funderar du på att söka extern hjälp när det kommer till HR? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster  och hur vi kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg i utvecklingen inom HR!

Philip Malm
Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
070-812 37 63, philip.malm@ucsone.se

Nya regler för aktiebolag och filialer

Välkommen till UCS One Economy ekonomibyrå

Regeländringar för aktiebolag och filialer från den 1 Augusti 2022 

De nya reglerna gällande aktiebolag och filialer som trädde i kraft den 1 Augusti 2022 grundar sig i Bolagsrättspaketet som består av två olika EU-direktiv. Det ena direktivet gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar och träder i kraft 31 januari 2023. Det andra direktivet handlar om användning av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt.

Bestämmelserna innebär i korthet följande:

 • Registrering av samt ändringar i aktiebolag och filialer ska kunna ske digitalt. 
 • Bolagsverket ska tillhandahålla mallar för registrering av aktiebolag och filialer.
 • Bolagsverket ska registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig anmälan digitalt, genom användande av mallar, kommit in. Om företaget bildats av endast fysiska personer och anmäls digitalt genom användande av mallar är tidsfristen i stället inom fem arbetsdagar. För filialer gäller att registrering ska ske inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. 
 • Aktiebolagsregistret ska innehålla uppgift om varje aktiebolags EUID (en europeisk identifieringskod). 
 • Filialregistret ska innehålla uppgifter om bland annat företrädarna i det utländska företaget. 
 • Bolagsverket ska meddela registreringsmyndigheten för det utländska företaget bakom en filial när vi registrerat filialen eller avregistrerat filialen.  
 • Bolagsverket kommer att få meddelanden när det sker ändringar i ett utländskt företag som har en filial registrerad i Sverige. Då ska Bolagsverket uppdatera uppgifterna i filialregistret och meddela filialen det. 
 • Aktiebolagsregistret ska, i förekommande fall, innehålla uppgift om att ett aktiebolag har en eller flera filialer i andra medlemsländer och Bolagsverket ska meddela den registreringsmyndighet där filialen är registrerad när det sker ändringar i aktiebolaget. 

 

Nya hållbarhetsregler inom finansmarknaden 

Under sommaren har nya hållbarhetsregler trätt i kraft på finansmarknaden. Dessa regler har föranletts dels av ändringar i vissa av Finansinspektionens (FI) föreskrifter och dels av EU-förordningar. Syftet är att för företag inom finansmarknaden, t.ex. vid rådgivning, ska beakta och underlätta för de kunder som vill investera hållbart. 

Vill du veta mer om detta så finns information på Finansinspektionens hemsida. https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/nya-hallbarhetsregler-har-tratt-i-kraft/ 

 

Nytt ställningstagande om momsplikt för samfällighetsföreningar

Tidigare har inte samfällighetsföreningar ansetts vara skattskyldiga för moms så länge som det avser betalningar från medlemmar och det gäller samfällighetens gemensamma behov. Det kan t.ex. avse gemensam väg, parkeringsplatser och garage, men även vatten- och avloppsanläggningar. Under våren 2022 kom det dock ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Till skillnad från tidigare anser man nu att man normalt ska ta ut moms i de ersättningar medlemmarna betalar. 

Skatteverket motiverar sin nya inställning med att det finns ett direkt samband med vad samfällighetsföreningen tillhandahåller och medlemmarnas betalning. Dessutom är samfällighetsföreningarna separata juridiska personer. Skatteverket menar att det saknar betydelse om det gäller varor eller tjänster samt om det är i vinstsyfte eller ej. Det saknar också betydelse om det finns ett anläggningsbeslut som ligger till grund för hur kostnaderna fördelas mellan medlemmarna. 

 

Vill du veta mer om hur dessa ändringar påverkar ditt företag? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag/Ekonomikonsult
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se
 

Nytt prisbasbelopp för 2023 fastställt

Lönekonsult

Så påverkar det nya prisbasbeloppet för 2023 dig!

Ungefär vid den här tiden varje år beslutar regeringen om ett nytt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet styr ersättningstaken i de olika delarna i socialförsäkringen så som sjukpenning och föräldrapenning, men också pensioner, skatter och studiemedel. De har också stor betydelse i ersättningsnivåer inom näringsliv och föreningsliv. Prisbasbeloppet 2023 styrs av inflationen och ökar därför i år rejält med 4200 kronor till 52 500 kronor. 

Vad innebär det här för dig som privatperson? 

 • Inkomsttaket för SGI:n (sjukpenninggrundande inkomst) höjs till 43 750 kr.
 • För dig som ska ta ut föräldrapenning så höjs ersättningen och den nya högsta ersättningsnivån blir 1 116 kronor per dag.
 • Även för dig som kommer behöva ta ut sjukpenning höjs ersättningen till totalt 21 230 kronor per månad. 
 • Du som studerar kan också få nytta av den nya höjningen då studiemedlen från CSN räknas upp och landar strax över 13 000 kronor per månad. 
 • Inom föreningslivet kan man tjäna ett halvt prisbasbelopp utan att betala skatt och höjningen innebär därmed att man kan tjäna 26 100 skattefritt. 
 • Kanske har du föräldralön på din arbetsplats? I så fall påverkas även den.  

Vill du veta mer? På regeringens hemsida får du detaljerad information om vad det nya prisbasbeloppet påverkar: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/regeringen-har-faststallt-prisbasbeloppet-for-2023/ 

Vi berättar gärna mer om våra lönetjänster och hur vi kan underlätta för ditt företag.

Har du funderat på att överlåta företagets lönehantering till en löneexpert? Outsourcar du redan idag? Kanske finns det saker som du inte vet att vi kan göra för dig?  Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
0709-95 46 95,
lina.hoff@ucsone.se 

UCS One Economy förvärvar redovisningsverksamheten i Agero Revision AB

UCS One Economy förvärvar redovisningsverksamheten i Agero Revision AB
UCS One Economy förvärvar redovisningsverksamheten i Agero Revision AB per den 1:a september 2022. Genom förvärvet förstärker vi vår position på Norrköpingsmarknaden. Med de åtta anställda från Agero är nu UCS One Economy runt 40 medarbetare i Norrköping och totalt cirka 80 medarbetare i Östergötland.

Det övergripande syftet med förvärvet är att kunna skapa ännu bättre kunderbjudanden och ytterligare mervärden för både nya och befintliga kunder. Bolagen har olika bakgrunder och arbetssätt, vilket medför goda möjligheter att bygga vidare på de olika styrkorna. Med en större kundbas, ett bredare kunderbjudande och en större personalstyrka ges även större möjligheter att tillsammans möta framtidens krav på bland annat nya arbetssätt och digitalisering.

– Att redovisningsverksamheten i Agero Revision blir en del av UCS One Economy känns oerhört inspirerande. Tillsammans får vi nu ett tjänsteutbud med möjlighet att nyttja styrkorna ur respektive varumärke.  Agero Revision är ett välrenommerat bolag och vi vill fortsätta utveckla företagets befintliga goda kundrelationer. Vi vill med förvärvet ge möjligheten till Ageros kunder att nyttja hela vårt erbjudande inom Redovisning, Lön, HR och affärssystem. Detta ger oss också ökade resurser för utveckling och karriärmöjligheter för våra befintliga och nya anställda. Vi välkomnar redovisningsverksamheten i Agero Revision till UCS One Economy och ser fram emot vad vi tillsammans kan åstadkomma på vår gemensamma tillväxtresa, säger Maria Hedvall, VD på UCS One Economy.

– Vi har aldrig varit bättre än nu, men det skulle bli stora utmaningar för oss att i framtiden ta nästa kliv framåt. Många blir överraskade och självklart är detta ett stort beslut, som har växt fram. För oss har det bara funnits ett alternativ och det är One Economy. Det handlar inte bara om att One Economy är lokala, utan det handlar mycket om kulturen. Det är ett värderingsstyrt bolag som drivs med en verklig entreprenörsanda. Deras sätt att delegera ansvar speglar väldigt mycket hur vi på Agero tänker, med fokus på kund och medarbetare. Mitt fokus här och nu är att se till att det här landar på bästa sätt. Vi kommer att fortsätta att fokusera på det vi är bäst på; revision, skatt och företagsrådgivning, säger Peter Hasselgren, ägare av Agero Revision.

Om Agero Revision
Norrköpingsbaserade Agero Revision AB grundades år 2012 och har med lång yrkeserfarenhet, kompetens och förtroende gjort sig väletablerade på marknaden. Bolaget erbjuder tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. Från 1 september 2022 blir redovisningsverksamheten i Agero Revision, med medarbetare och kunder, en del av UCS One Economy. Revisionsdelen bedrivs fortsättningsvis som eget bolag av företagets ägare tillika revisor Peter Hasselgren och flyttar in i UCS One Economys lokaler på Vikboplan 11 i Norrköping.

Om UCS One Economy
One Economy AB tillhör UCS-koncernen, som för närvarande omfattar sju bolag med sex olika verksamhetsinriktningar. UCS One Economy har kontor i Linköping och Norrköping och cirka 70 anställda (efter förvärvet ytterligare åtta anställda). Bolagets vision är att vara en heltäckande, kvalificerad samarbetspartner med förmåga att hantera och stötta alla verksamheter i arbetet med ekonomi, lön, HR och affärssystem.  Med ett långsiktigt helhetstänk, effektivitet och proaktivitet är målet att göra våra kunders vardag så enkel och effektiv som möjligt.


För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hedvall - VD för One Economy
Maria Hedvall, VD, UCS One Economy
070-400 54 53, maria.hedvall@ucsone.se


Peter Hasselgren, Ägare, Agero Revision
070-589 64 73, peter@agerorevision.se

www.ucsone.se

Välkommen Nathalie Granström, ny HR-konsult hos oss

Säg hej till Nathalie Granström, vår nya HR-konsult!

Nathalie är vårt nyaste tillskott i affärsområde HR. Strax före sommaren tog Nathalie examen från HR-programmet på Linköpings Universitet och har under sin studietid arbetat extra inom rekrytering. Hon har tidigare arbetat inom en rad olika serviceyrken med mycket kundkontakt – något hon saknat och nu ser fram emot att återfå hos oss.

Här på One Economy arbetar Nathalie som junior HR-konsult. Hon har en delad roll, som både innefattar arbete med rekrytering internt på One Economy och de andra bolagen inom UCS-koncernen, samt arbete som HR-konsult ut mot våra kunder.

När kollegorna trillar in på kontoret på morgonen är det vanligt att de möter Nathalie framför datorn i sitt nedsläckta rum, där hon i lugn och ro startar upp dagen för att sedan komma igång och sprida sin härliga energi. En riktigt bra dag på jobbet beskriver Natalie såhär:

”När man rullar in på kontoret, tar första koppen kaffe och tar sig an dagens uppgifter. Dagen får gärna ha inslag av olika typer av möten! Jag älskar de spontana mötena och samtalen med kollegor då det ofta är då som jag kommer på nya idéer och kan utveckla mitt såväl som mina kollegors arbete. Så en dag med många givande samtal skulle vara en toppendag för mig 😊”

På sin fritid ser Nathalie till att få återhämning genom träning och häng med familj och vänner. För henne är det viktigt att balansera arbete och fritid för att kunna vara sitt bästa jag på arbetet och privat. Hon löser gärna några korsord för att vässa geniknölarna.

En bedrift du kanske inte visste om Nathalie:
Hon är riktigt vass på sudoku.

Såhär beskriver hon jobbet efter sina knappa två veckor hos oss:

“Det är en härlig stämning på jobbet som man lät rycks med i och med tanke på att vårt affärsområde HR är ganska nystartat finns goda möjligheter till att förverkliga ens egna idéer och tankar, vilket jag uppskattar.”

Vi hälsar Nathalie stort lycka till och varmt välkommen till oss på UCS One Economy!

Natalie Granström
Kontakt
Nathalie
 Granström
HR-konsult
Telefon: 073-513 90 95
E-post: nathalie.granstrom@ucsone.se

5 tips innan du går på sommarsemester

Många upplever en stress inför semestern då mycket ska hinnas med innan man väl checkar ut för ledighet. Försök därför använda dig av dessa fem tips, som vi hoppas ska göra det lite enklare att känna att du har läget under kontroll inför semestern och kan gå på ledighet utan att behöva krascha i soffan första semesterveckan.

5 tips till en lugnare nedräkning inför semestern

1. Skapa en prioritering för vad som behöver vara klart innan ledigheten – och vad som kan vänta  

Tiden fram till ledigheten går fort som det är, se till att lägga den på det som är viktigast först. Med största sannolikhet finns det mindre tidskritiska uppgifter som kan vänta tills du är åter. Genom att skapa en tydlig prioriteringsordning för dig själv och arbeta utefter den minskar du dessutom risken att någonting hamnar mellan stolarna när du väl tar din välförtjänta semester.  

2. Tydliggör eventuell överlämning  

Att lämna över vissa uppgifter till kollegor under sin semester är helt naturligt. Se till att ge en så tydlig överlämning som möjligt, med fördel såväl muntlig som skriftlig, för att undvika missförstånd. Prata även om hur din kollega bäst återkopplar till dig vad som är gjort och vad som eventuellt finns kvar att göra.   

3. Varva ned gradvis 

Försök i den mån det går att varva ner inför semestern. Flexa ut tidigare en lugn dag, ta en långlunch med en kollega eller ta en lugn promenad i solen efter jobbet. På så sätt kan du smygstarta semesterkänslan redan innan din första semesterdag, och du minskar ner tiden det tar att varva ner helt när semestern väl kommer. 

4. Planera din första tid efter semestern  

Minska eventuell stress inför jobbstart genom att redan nu skapa en struktur över första tiden efter ledigheten. Boka av tid i kalendern, dels för uppgifter du vet att du kommer behöva genomföra direkt, dels för reflektion och planering. Skriv minnesanteckningar till dig själv för att slippa tänka på jobbförberedelser när du är ledig (mycket av det du sitter med idag kommer förhoppningsvis kännas väldigt avlägset efter några veckors ledighet).  

5. Skriv autosvar på mejlen 

Fundera över hur du vill hantera din mejl. Skriver du att du läser mejlen sporadiskt är risken att personer som mejlar dig förväntar sig svar. Meddela därför hellre bara att du har semester, när du beräknas vara åter och var man kan vända sig med brådskande frågor. 

Vi hoppas att du får en avkopplande sommar med tid till återhämtning och göra-vad-du-känner-för-dagar. Var rädd om dig! 

Vi på UCS One Economy hjälper företag med såväl enstaka HR-frågor som längre Interimslösningar, där vi tar rollen som HR-ansvarig hos företag. Vi vet att behovet ser olika ut beroende på typ av bransch och verksamhet. Därför hjälper vi till med HR utifrån våra kunders önskemål och skräddarsyr en lösning som passar företaget och verksamhetens behov. Läs mer om våra HR-tjänster.

Se upp för bluffakturor och bedrägerier i sommar – 5 tips

Nu inför sommaren är det bra att tänka lite extra på säkerheten. Det är en tid då bluffakturor och bedrägerier ökar. Bedragare vet om och utnyttjar att rutiner blir mer sårbara när ordinarie personal går på semester och sommarvikarier tar vid.  

Innan du sitter vid stranden och glassar i solen vill vi därför lyfta Skatteverkets lista om 5 saker du bör tänka på inför sommaren: 

1. Uppdatera leverantörslistan över företagets samtliga godkända leverantörer, acceptera inte fakturor, eller påstådda avtal, från företag som inte finns på leverantörslistan.

2. Förbered ett standardbrev där okända fakturor bestrids och avtalsunderlag efterfrågas. Det kan personalen använda för att undvika att bluffakturor går till inkasso och Kronofogden.

3. Bestridandet ska innehålla sakliga skäl till varför du inte accepterar betalning, till exempel: “Motsätter oss betalningsansvar då vi inte har beställt dessa varor eller tjänster.”

4. Bestrid på ett sätt som ger en kvittens på att bestridandet skickats, till exempel via e-post.

5. Instruera personalen att aldrig acceptera någon form av inspelning via telefon samt att inte ingå några avtal under semesterperioder. Samtliga sådana ärenden kan vänta till när ordinarie personal är på plats. 


Använd Varningslistan för att se företag med oseriösa försäljningsmetoder

På Svensk Handels hemsida kan du gå in och hitta en varningslista över företag med oseriösa försäljningsmetoder. Det kan vara bra att dubbelkolla om företaget finns registrerat där om du misstänker att du fått en bluffaktura. Men tänk dock på att det kan finnas fler opålitliga företag än de som är listade i varningslistan. Var därför alltid uppmärksam!

Svensk Handel varningslistan

Sommarlyssning – “Bluffaktura”

Till sist vill vi önska en härlig sommar och tipsa om bra poddlyssning om det berörda ämnet:  avsnittet “Bluffaktura” av Bokföringspodden.

Behöver du rådgivning eller avlastning? Vi hjälper dig!

Vi på UCS One Economy är din partner för en hållbar ekonomi. Med våra tjänster inom ekonomihantering, lönehantering, HR och system stöttar vi ditt företag så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Välkommen att kontakta oss!

Byta ekonomisystem – var börjar man?

System - UCS One Economy

Om man är intresserad av att byta ekonomisystem: Var börjar man?

I samband med årsbokslutsarbetet görs större avstämningar och det är vanligt att man upplever en större arbetsbörda. Därför rekommenderar vi att man efter bokslutstider börjar undersöka vad som kan förbättras och vad man önskar i ett nytt ekonomisystem. Utifrån detta kan man sedan sammanställa en kravspecifikation. Ju tydligare och detaljerad denna är, desto bättre och mer säkra kommer ni vara när ni letar efter ett nytt ekonomisystem.  

Med ett nytt ekonomisystem kan ni få en jämnare arbetsbelastning. När ekonomisystemet automatiskt sköter vissa delar åt er blir också bokslutsperioderna mindre intensiva. Ett ekonomisystem som i synnerhet kan underlätta på detta sätt är Visma.net

Genom att använda Visma.net kan du få avlastning av funktioner som exempelvis automatiserade periodiseringar, automatiska utskick och skapande av fakturor samt automatisk F-skattebetalning. Att ta bort vissa manuella steg som du idag lägger ned mycket tid på innebär att du istället kan fokusera på mer produktiva arbetsuppgifter, som till exempel försäljningsplanering eller utveckling av affärsverksamheten. 

Går du och ditt företag i tankarna på ett systembyte? Eller är du intresserad av att veta mer om ekonomisystem som kan förenkla ditt arbete ytterligare?
Välkommen att boka in ett kostnadsfritt möte med oss. Tillsammans med dig ser våra systemexperter över hur era rutiner skulle kunna förbättras.

Se även Så väljer du rätt affärssystem för dig eller läs mer om Våra systemtjänster här.

Kontakt

Emmeli
 Orselius
Affärsområdesansvarig System
070-140 80 31   emmeli.orselius@ucsone.se

Vad gör en lönekonsult? 

Löneadministration Lönekonsulter

Om man jobbar med lönehantering får man ofta frågan “Vad gör man egentligen som lönekonsult”?

Eftersom de allra flesta företag idag har någon typ av försystem där de anställda själva rapporterar sin tid tror många att lönekonsultens roll är utspelad. Tvärt om!

Däremot har lönekonsultens arbete förändrats otroligt mycket under de senaste åren. Från att som tidigare nästan enbart knappa in löner och avvikelser i lönesystemet läggs idag dessutom mycket tid på rådgivning, rapportering, analyser och kontroller. Lönekonsultens arbete ligger ofta till grund för processer och beslut på HR-avdelningar och i företagsledningar.

Här följer en lista med exempel på vad våra lönekonsulter hjälper företag med: 

 • Lönehantering 
 • Implementeringar av system och försystem 
 • Support och rådgivning 
 • Pensioner 
 • Förmåner: 
  • Bilar
  • Drivmedel 
  • Cyklar
  • Friskvård
  • Sjukvårdsförsäkringar
 • Utlägg, traktamenten och representationer 
 • Kollektivavtal 
 • Sjukfrånvarostatistik 
 • Semesterkontroller 
 • Rapporter till: 
  • Försäkringskassan 
  • SCB 
  • Svenskt Näringsliv 
 • Fora och Collectum 
 • Anställningsavtal 
 • Arbetsgivarintyg 
 • Lagar och regler kring personal och lön 
 • Utbildning 

Vi berättar gärna mer om våra lönetjänster och hur vi kan underlätta för ditt företag.

Har du funderat på att överlåta företagets lönehantering till en löneexpert? Outsourcar du redan idag? Kanske finns det saker som du inte vet att vi kan göra för dig?  Välkommen att kontakta oss!


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
0709-95 46 95,
lina.hoff@ucsone.se