Category

Nyheter & kunskap

Viktiga insikter att ta med sig in i 2023

Utdelning i FÅAB och personalkostnader 

Om man tänker starta ett aktiebolag kan det vara en fördel att göra detta innan årsskiftet med tanke på de utdelningsregler som gäller för Fåmansföretag (FÅAB) och där andelarna är kvalificerade. För att få det schablonmässigt lågbeskattade utdelningsunderlag, som gör att man kan ta utdelning med 20% skatt, måste man äga aktierna vid ingången av 2023. Äger man dem inte den 1 januari så går man miste om detta. Det lågbeskattade schablonbeloppet för 2023 är 195 250 kr = 2,75 Inkomstbasbelopp (IBB).

Den som redan har ett FÅAB bör även tänka på vilken lön man tar under 2022. Den styr nämligen om du kan utnyttja reglerna för beräkning lönebaserat utdelningsutrymme med 20% skatt, om man har kvalificerade andelar. Om det är endast man själv som är anställd går gränsen för löneuttag 2022 vid 448 422 kr. 

Om man har flera anställda måste ägaren eller närstående ha ett visst eget löneuttag (spärrlön) för att få använda lönerna vid beräkningen. Den egna eller närståendes lön ska uppgå till minst 6 IBB + 5% av den totala lönesumman (inkl. ägare) i bolaget. Det är endast kontant bruttolön och inte ev. förmåner som ska vara med i underlaget. Har man fått statligt stöd för löner ska detta också räknas bort. Om man fått ersättning för höga sjuklönekostnader ska denna, exkl. den del man fått för arbetsgivaravgifter, räknas bort från löneunderlaget. 

Om man är ensam ägare i bolaget kan man beräkna sin spärrlön genom att ta 6 IBB + 5 % av lönerna exkl. ägare 2022 / 0,95.  

Skulle man tagit en något för låg lön kan detta problem eventuellt detta lösas genom en s.k. omvänd löneväxling. Om man har en förmån (t.ex. bilförmån) är att man kan ersätta detta med ett nettolöneavdrag och att man då höjer bruttolönen med hela förmånens värde istället. 

Notera att det kan vara förmånligt att ta lön upp till brytpunkten innan kapitalbeskattad utdelning tas ut. Om man inte tagit ut lön upp till brytpunkten bör man göra detta om man kan. Brytpunkten är för inkomståret 2022 är 554 900 kr (personer över 65 år 619 tkr). Tar man ut lön över brytpunkten innebär det att man även börjar betala statlig skatt med 20%. Man kan även ta ut lön upp till gränsen för pensionsgrundande inkomst (PGI) som för 2022 är 572 970 kr. Visserligen får man betala den statliga skatten på mellanskillnaden men det kan ändå vara lönsamt på sikt då man får ett högre pensionsunderlag. 

Kommer lönen att hamna över brytpunkten kan det vara fördelaktigt att skjuta på utbetalningen till nästa år. Detta för att gränsen för brytpunkten höjs upp till 613 900 kr för 2023 (ca 51 200 kr/månad). Även grundavdraget och jobbskatteavdraget kommer att höjas mer än på många decennier under 2023. (Höjningen sjukersättning, garantipension och föräldrapenning). 

Pensionsavsättningar. Om det finns utrymme för extra tjänstepensionsavsättningar kan man reservera för dessa och göra en utfästelse för det. OBS! Betalningen av pensionspremien måste göras innan Inkomstdeklarationen för bolaget gällande beskattningsåret lämnas till Skatteverket. 

Julgåvor till anställda till ett värde om max 500 kr inkl. moms per anställd.

Övrigt att tänka på 

Om resultatet är bra och man vill minska årets skattekostnad så finns det vissa åtgärder man kan göra under räkenskaps/beskattningsåret. 

Förbrukningsinventarier 
Om man har planerat att köpa förbrukningsinventarier som är direkt avdragsgilla, dvs inköp understigande 24 150 kr exkl. moms för 2022, så kan detta göras innan årsskiftet. 

Inventarier 
Även om man planerat att göra några större inventarieinköp så kan detta göras innan årsskiftet, speciellt om man kan finansiera det utan räntebärande krediter. Det som påverkar det skattemässiga resultatet är ju dock i detta fall enbart de skattemässiga avskrivningar man får göra under beskattningsåret. 

Om man har inventarier som anskaffats under 2021 och som man planerat att sälja bör man vänta med detta till efter årsskiftet. Detta på grund av att man då kan få den skattereduktion på inventarieinköp som är beslutat. Observera att det finns begränsningar i vilken typ av inventarier som köpts. Reduktionen uppgår till 3,9 % av anskaffningsutgiften. 

Periodiseringsfond 
Resultatet kan tillfälligt minskas med avsättning av periodiseringsfond. Detta är ingen permanent nedsättning utan avsättningen måste återföras till beskattning. Fördelen är ju ändå att men får en skattekredit samt för de företag där resultatet varierar mycket år från år, får en jämnare skattebelastning. Avsättning kan göras med 25% av resultatet före skatt (justerat med ej skattepliktiga- och ej avdragsgilla kostnader). 

Enskild firma och handelsbolag 
Om du börjar närma dig pensionsåldern och har en enskild firma eller handelsbolag kan det vara förmånligt att utnyttja reglerna om avsättning till periodiseringsfond (och även expansionsfond). Fördelen med detta är att egenavgifterna blir lägre från och med det år man fyller 66 (från 2023 är det 67 år). Detta gäller även för den som under hela inkomståret tagit ut hel ålderspension. 

Något som även påverkar är att man får högre grundavdrag och jobbskatteavdrag som ålderspensionär. För grundavdraget är det fram till 2022 från 66 år och från 2023 är det 67 år. Jobbskatteavdraget påverkas inte utan är fortsatt från 66 år. 

Utnyttja om möjligt reglerna för räntefördelning. Positiv räntefördelning beskattas med 30% (dock är inte detta pensions- eller sjukpenninggrundande). 

Privatpersoner 
Fördela ränteavdragen så att den make som har störst nytta utav dem redovisar dem i sin deklaration. OBS! Man måste stå som låntagare och faktiskt ha betalat räntan på de lån där man omfördelar räntan. En make med låg inkomst och låg skatt kanske inte kan utnyttja skattereduktionen på nettoränteavdraget (inkomstränta – skuldränta) 

För mindre företag kan man få ett s.k. Investeraravdrag för förvärv av aktier via nybildning eller nyemission. För att få avdraget är det viktigt att man själv eller någon närstående inte redan varit delägare i bolaget. 

Behöver du rådgivning inför årets slut?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se

Vad bör du som ledare tänka på för att hantera ytterligare en kris?

HR - ledare

Att hantera ytterligare en kris?

Vi har lagom tagit oss ur en pandemi och många har hittat sina sätt att hantera hybridarbete, nya mötesformer med mera. Snart stundar en lågkonjunktur med förändrat ekonomiskt läge vilket troligtvis leder till ytterligare förändringar i organisationen.

Vad som är gemensamt när det kommer till kriser och större förändringar är att ledarskapet hamnar mycket i fokus. I förändring ställs det höga krav på ledaren och dess ledarskap. Medarbetare i sin tur söker sig naturligt till en trygghet i oroliga tider och finns inte den tryggheten hos ledarna kan det lätt bli svajigt i organisationen. Det tar på krafterna att hantera och gå igenom en förändring och frågan är om vi har återhämtat oss från den omställningen som pandemin förde med sig? Årsskiftet närmar sig och många avslutar och går i hamn med mål och milstolpar för året 2022 för att sedan planera för nya mål under år 2023. Något att fundera över är hur din organisation hanterade förändringarna under detta år, hur ledarskapet har sett ut och om det finns bitar som kan bli bättre.

Vi vill skicka med dig 3 viktiga delar som kan hjälpa dig och din organisation i de förändringar ni står inför år 2023:

 • Tydlig kommunikation
  Att vara tydlig i sin kommunikation minskar risken för att spekulationer och egna tolkningar uppstår som kan ska onödig oro. Se till att som ledare förklara och skapa tydlighet i det som ni ska göra och framför allt att innehållet som ska kommuniceras är relevant.
 • Omtänksamhet och öppen dialog
  Empati, kriser och förändringar påverkar också medarbetarna många gånger på det privata planet. Visa omtanke och prata mycket med dina medarbetare för att se hur de mår. Glada och trygga medarbetare gör ett bättre arbete än ledsna och otrygga.
 • Tag hjälp av HR
  HR har möjlighet att stötta och hjälpa dig som ledare i många av dessa delar. Ibland behöver man få någon som ser på problemet utifrån med nya perspektiv. HR är bland annat till för att stötta dig och dina utmaningar.

Vi som HR-konsulter har utbildning, kunskap och verktyg för att stötta och hjälpa ledare och organisationer i dessa frågor. Så varför inte arbeta proaktivt och redan nu se över vad du skulle behöva hjälp med i den stundande förändringen som kanske väntar för din del runt hörnet? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att se vad just du skulle kunna behöva för att hantera eller bli avlastad under år 2023!

Behöver du stöttning inom HR?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Philip Malm

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
070-812 37 63, philip.malm@ucsone.se

Vi hälsar vår nya HR-konsult Beatrice Hauswald välkommen till oss! 

Ny kollega, HR-konsult

Vi hälsar vår nya HR-konsult Beatrice Hauswald välkommen till oss! 

Beatrice kommer senast från tidigare anställning som HR Business Partner. Där hade hon en bred roll inom HR med chefsstöd inom alla HR-processer samt fördjupningsområde inom arbetsmiljö och då främst den psykosociala arbetsmiljön med en hel del fokus på hälsofrämjande arbete, grupputveckling och ledarskap. 

Beatrice har totalt 10 års erfarenhet inom HR från både privat och offentlig sektor och vi är övertygade om att hon kommer tillföra mycket till oss på One Economy. Såhär beskriver hon sin inledande tid hos oss:

”Efter mina första veckor på One Economy slås jag av den härliga stämning och gemenskap som råder. Alla är så välkomnande här och det gör att jag redan känner mig som en i gänget. Dessutom ger rollen som konsult en stor möjlighet till utveckling.”

Beatrice är bosatt i Linköping med sin man och två tvillingdöttrar och hämtar sin energi på fritiden genom härliga skogspromenader och umgänge med familj och vänner. Utöver det finns det många intressen inom allt från heminredning och matlagning till resor och upplevelser.

Beatrice roll hos oss är väldigt bred där hon för nuvarande arbetar med att forma vårt affärsområde inom HR där hon med sin erfarenhet spelar en stor roll. Hon håller just nu också på att ta fram en metod för att jobba med HR-kartläggningar ute hos våra kunder i syfte att ta reda på hur vi kan stötta våra kunder bäst inom HR-området. Utöver det arbetar hon också ute hos en av våra kunder som Interim HR Business Partner.

Vi ser med spänning fram emot vår utvecklingsresa tillsammans för att bli den självklara partnern inom HR. 


Beatrice Hauswald
HR-konsult
073-500 17 28, beatrice.hauswald@ucsone.se

Allt du behöver veta om årets friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag

Du kommer väl ihåg att lämna in kvittona för friskvårdsbidraget innan det är försent?

Nu när året börjar gå mot sitt slut kommer många frågor till oss gällande den skattefria friskvårdsersättningen. Eftersom det finns lite att hålla reda på så kommer här en liten uppfräschning och påminnelse. 

För att dina friskvårdskostnader för året ska kunna räknas till 2022 års friskvårdsbidrag måste det utbetalas senast på decemberlönen. För friskvårdskostnader som gäller 2022 men lämnas in efter årsskiftet eller efter att decemberlönen skickats ut kan man få det utbetalt i januari men då dras det på 2023 års friskvårdsbidrag. Viktigt att tänka på är också att du enbart kan få utbetalt för friskvårdskostnader som är betalade under den tid som du varit anställd.

Friskvårdsbidraget är en skattefri förmån på maximalt 5000 kr per anställd och kalenderår. Men arbetsgivaren väljer själv vilken summa som de vill erbjuda sina medarbetare.   

Sedan en tid tillbaka har Skatteverket tagit bort listan över godkända aktiviteter för friskvårdsersättning. Dock finns det riktlinjer att ta hänsyn till: 

 • Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning. 
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. 

Grundläggande för bidraget är att det riktar sig till samtliga medarbetare och att de blir erbjudna samma summa i friskvårdsbidrag för att förmånen ska förbli skattefri. Friskvårdsbidraget blir inte bara skattepliktigt för personen med det avvikande friskvårdsbidraget, utan för samtliga medarbetare i företaget.För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle.

Har du frågor angående årets friskvårdsbidrag? 

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

Höstbudgeten – Vad ingår och hur påverkas du?

Domstol

Har du koll på regeringens budgetproposition inför hösten 2023?

Den 8 november presenterade regeringen ett förslag för höstbudgeten 2023 och väntar nu på att fastställas. Hög inflation och stigande räntor präglar givetvis budgeten och påverkar på så vis privatpersoner och företag kraftigt.

Här nedan redogör vi för några av de förslag som finns med i budgeten och hur det kommer att påverka.

Jobbskatteavdrag

Skattereduktionen för de personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år ökas. Denna skattesänkningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till 1 900 kr och kan som mest uppgå till 6 000 per person och år. Skattereduktionen gäller inte arbetsinkomster över 1 800 000 kr/person och år. Sänkningen kommer att beröra ca 400 000 personer.

Sänkt skatt på bensin och diesel 

Från och med den 1 januari 2023 sänks skatten med 1 krona per liter (inklusive moms). Skattesänkningen görs utifrån gällande indexerningsregler och ska gälla i 3 år. Regeringen har dock inte tänkt räkna upp skatten med inflationen så den effektiva sänkningen kommer förmodligen att stanna vid 40 öre /liter (inklusive moms). 

Nuvarande reseavdrag behålls och ökas 

Den avståndsbaserade skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni kommer inte att genomföras. Istället behålls de nuvarande reglerna men med ökade belopp.
Höjningen av avdragsbeloppen görs då de inte höjts sedan 2008 och att de därmed inte motsvarar de kostnader som ska täckas. 

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

För arbetsresor med egen bil höjs avdraget från nuvarande 18,50 till 25 kr per mil. 

Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. 

Även avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs med motsvarande belopp som i reseavdraget, det vill säga till 25 respektive 12 kronor per mil. 

För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler. Dock blir det förbättring för den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen. Detta ska enligt dagens regler förmånsbeskattas, men förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas till och med sista juni 2026. 

Förstärkt skattereduktionen för installation av solceller

Inom ramen för det så kallade gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023. För den som installerar solceller för 100 000 kronor (inkl. moms) ökar skattereduktionen från 15 000 till 20 000 kronor i och med förslaget.  

Nedsättning av skatt på jordbruksdiesel förlängs

Nedsättningen skulle ursprungligen ha upphört vid halvårsskiftet 2023 men förlängs nu med ett halvår till 31 december 2023. Skatten kommer att vara noll kronor på jordbruksdiesel (diesel som används i arbetsmaskiner, samt båtar som används i jord- skogs- och vattenbruk) under andra halvåret efter förlängningen. 

Omkring 26 000 företag omfattas av skattesänkningen som görs för at kompensera jord- och skogsbruk för ökade drivmedelskostnader. 

Avdrag för FoU förstärks 

Företag som gör forskning och utveckling betalar lägre arbetsgivaravgift och en lägre allmän löneavgift för anställda som jobbar med detta. 

Taket för nedsättningen höjs från 600 000 till 1,5 miljoner kronor per månad fr. o. m. 1 juli 2023. Total reducering av avgifterna för företag (eller koncern) kan då öka från 1,2 MSEK till 3 MSEK per månad. 

Höjd moms på vissa reparationer  

Momsen på reparationer av bland annat cyklar och kläder höjs från 6 till 12 till procent den 1 april 2023. Syftet är att öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet. 

Vi hjälper dig med ditt företags ekonomi!

Behöver du ha extern hjälp med ditt företags ekonomi? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se

Varmt välkommen Ellinor, ny ekonomikonsult hos oss!

Ekonomikonsult, Ellinor

Vi hälsar vår nya ekonomikonsult Ellinor Linderfalk välkommen till oss! 

Ellinor kommer senast från en tjänst på Consids ekonomiavdelning där hon under sista tiden ansvarade över dotterbolaget. Innan det har Ellinor arbetat på ekonomiavdelningen på Stadiums huvudkontor efter hennes studier på Linköpings Universitet. 

Under Ellinors inledande tid hos oss har hon arbetat med tre olika kunder som ekonomikonsult. Det har blivit mycket resande ut till kunderna nu i början vilket hon anser ha varit roligt och lärorikt samtidigt som man verkligen lär känna kunderna vilket är något som bör värdesättas. Resterande tid spenderas på vårt huvudkontor i Linköping där hon ofta drar nytta av kollegors kompetens och erfarenhet.

”Min nya roll som konsult är jätterolig och det känns verkligen som att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Med det bemötande jag fått så tycker jag verkligen att UCS One Economy lever upp till sina värdeord. Det blir en spännande resa framöver att vara med på!”

Som person är Ellinor en lagspelare och väldigt nyfiken vilket passar utmärkt i rollen som ekonomikonsult där man får möjligheten att få en inblick i olika branschers verksamheter och får utmärkta förutsättningar att hjälpa till.

Ellinor älskar att resa och utforska nya platser vilket är något som prioriteras på hennes lediga tid. Hon passar även på att hänga med vänner och familj och testar nya restauranger eller lagar mat. Utöver det så finns ett stort intresse för träning där det på senaste tiden har blivit mycket gruppträning. Hon har tidigare ägnat sig åt volleyboll under en längre tid.

 

Vi hälsar Ellinor varmt välkommen till oss på UCS One Economy och ser fram emot hennes utveckling!

Ellinor, ekonomikonsult
Kontakt
Ekonomikonsult
Tel:073-529 79 85
E-post: ellinor.linderfalk@ucsone.se

Varmt välkommen Jabran, ny systemkonsult hos oss!

systemkonsult, Jabran

Vi har fått en ny systemkonsult! Varmt välkommen Jabran Ouni.

Jabran kommer senast från tidigare anställning som IT-tekniker och IOS-utvecklare men har nu valt att ta steget till ekonomisystem hos oss på UCS One Economy. Jabran ser också fram emot att bemästra det svenska språket i och med sin anställning på vårt kontor i Linköping. 

Med sin Bachelor´s degree i datorvetenskap och sin tidigare arbetserfarenhet är vi övertygade om att Jabran kommer tillföra stor kunskap tillsammans med ett härligt driv. Jabran arbetar och trivs bäst med många bollar i luften tillsammans med ett stöttande och samarbetsvilligt arbetsteam vilket överensstämmer helt med våra värderingar. Den inledande tiden beskrivs såhär:

”Efter bara några veckors arbete på UCS One Economy så har jag känslan av att ha hamnat på det perfekta stället.”

Jabran är en mångsysslare och älskar musik där han främst spelar trummor. Hans absoluta favoritstund är på scenen tillsammans med sina trummor när han spelar lite “groovy reggae” eller “funk rhythms”. Utöver musiken trivs Jabran bäst när han är ute på hike eller tittar på fotboll.

Det stora och långsiktiga målet Jabran har med sin anställning hos oss är att bemästra skiftet över till ett nytt spår i karriären med allt vad det innebär samtidigt som han vill fördjupa sina kunskaper i de olika ERP-system som finns. Med Jabrans härliga driv är vi övertygade om att han tillsammans med oss kommer att uppfylla sina mål.

 

Vi hälsar Jabran varmt välkommen till oss på UCS One Economy!

Jabran, systemkonsult
Kontakt
Jabran Ouni
Systemkonsult
E-post: jabran.ouni@ucsone.se

Vi hälsar Lovisa varmt välkommen till oss på UCS One Economy

Vart välkommen Lovisa, ny lönekonsult hos oss!

Lovisa Magnusson förstärker vårt löneteam som konsult. Hon kommer nyligen från en anställning på polismyndigheten men har nu alltså anslutit till oss på UCS One Economy vilket vi är mycket glada över.

Lovisa kommer som lönekonsult hos oss att utgå från kontoret i Linköping med ett stort kundansvar. Med hennes tidigare erfarenhet som lönekonsult så kommer Lovisa att bidra med ett spännande nytänk och effektivt arbetssätt vilket vi ser fram emot att ta del av. Såhär beskriver Lovisa sin inledande tid hos oss:

”Man känner sig direkt som en i gänget och det finns stora möjligheter för utveckling både med företaget, kunderna och som person.”

På fritiden föredrar Lovisa att dansa, med särskild inriktning på just bugg. Hon gillar även att sy och bygga när tid finns över. Då blir det främst ett kreativt skapande av växtstöd till trädgården och matbord som prioriteras.

 

Vi hälsar Lovisa varmt välkommen till oss på UCS One Economy!

Lovisa Magnusson, lönekonsult
Kontakt
Lovisa Magnusson
Lönekonsult
Telefon: 073-511 27 31
E-post: lovisa.magnusson@ucsone.se

Fortnox Fakturaservice – Så fungerar det

Systemtjänster

Underlätta företagets fakturahantering

Fortnox Fakturaservice gör det enkelt att minska det administrativa arbetet och den handpåläggning som krävs vid hantering av kundfakturor. Utöver det så minskar risken för att obetalda fakturor ligger och släpar vilket påverkar företagets totala kassaflöde 

Smidigt och enkelt

Att använda sig av och skicka fakturor med Fortnox Fakturaservice är smidigt och enkelt. Man skapar sin kundfaktura som vanligt och därefter skickas den ut av Fortnox som levererar fakturan, antingen via brev, e-post eller e-faktura. Eventuella påminnelse- och inkassoärenden hanteras också av Fortnox samtidigt som betalningen bokförs automatiskt, vilket innebär att ni själva inte längre måste jaga de kunder som inte betalat. 

Privatpersoner kan betala sina fakturor från er direkt i portalen Min faktura, med betalsätten Swish, delbetalning, direkt banköverföring och betala senare. Delar kunden upp eller senarelägger betalningen får du totalbeloppet inbetalt på förfallodatumet. Företagskunder kan betala som normalt, förslagsvis med bankgiro.  

För att aktivera tjänsten går du in på “Fakturaservice” via menyn i Fortnox och följer instruktionerna: 

Fortnox Fakturaservice

Vad kostar Fortnox Fakturaservice?

Eftersom man själv kan bestämma helt vilka kundfakturor man vill ska skickas via Fakturaservice och vilka som man själv skickar ut så betalar man enbart en summa per faktura utan dolda avgifter.

Kostnaden för denna tjänst är: 

Postal-faktura: 12kr/st

E-faktura: 4,90kr/st

E-postfaktura: 4,90kr/st

Vill du vet mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med olika affärssystem?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster  och hur vi kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg i sin utveckling!

Emmeli Orselius
Emmeli Orselius
Affärsområdesansvarig System
Systemkonsult
 070-140 80 31,
emmeli.orselius@ucsone.se

Nyckeltal som tydliggör företagets ekonomiska situation

Hur ekonomer kan använda sig av diverse nyckeltal

Ett område som är extra användbart för ekonomer är nyckeltal. Med nyckeltal kan man på ett effektivt sätt ta reda på hur ett företag mår rent ekonomiskt och är ett mycket bra komplement till informationen i resultat- och balansräkningen, samt  budgetuppföljningen. Utöver det så används dessa nyckeltal när man jämför andra företags/konkurrenters ekonomiska situation. I och med att man ställer olika belopp i resultat och balansräkning i förhållande till varandra går det även att jämföra företag av olika storlek.

Nedan går vi igenom några av de mest användbara nyckeltalen. Hur väsentligt varje nyckeltal är beror naturligtvis på branschen man verkar i.

Avkastning på totalt kapital

Kallas även Tillgångars avkastning och är kanske ett av de viktigaste nyckeltalen, då detta mäter hur effektivt bolagets tillgångar används för att generera vinst. Beräkningen ställer företagets resultat efter avskrivning och eventuella finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen:

Tillgångars avkastning i % = (Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter / Balansomslutning) x 100.

Avkastning på eget kapital

Detta nyckeltal visar den procentuella ökningen av ägarnas egna satsning i bolaget. Detta beräknas genom att ställa nettoresultatet i förhållande till justerat eget kapital. Nettoresultatet är förtegets resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Justerat eget kapital avser get kapital + 79,4% av de obeskattade reservarna man eventuellt har (20,6% av de obeskattade reserverna är latent skatt och ska därför inte tas med). 

Avkastning på eget kapital = Nettoresultat / Justerat eget kapital x 100

Soliditet

Med soliditeten mäter man hur företaget har kunnat finansiera sin verksamhet utan att behöva ta lån. Detta beräknas genom att ställa justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning. Soliditeten ökar således vid positivt resultat, vid amortering av lån och vid ökning av aktiekapital via nyemission. Den minskar då på motsvarande sätt vid negativt resultat, upptagande av lån samt vid minskning av eget kapital (utdelning). Soliditeten mäter på så sätt hur ett företag skulle klara av betalningsstörningar i verksamheten. 

Soliditet i % = (Justerat eget kapital/ Balansomslutning) x 100

Lageromsättningshastighet

För de företag som har varulager är det viktigt att hålla koll på lageromsättningshastighet. Det mäter hur mycket varor som passerar lagret under en given tidsperiod. Ju högre lageromsättning man har desto effektivare utnyttjar man lagret. 

Lageromsättningshastighet = Kostnad sålda varor / genomsnittligt lagervärde under en given tidsperiod t.ex. ett räkenskapsår.

 

Ytterligare nyckeltal som är bra att känna till

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar – varulager / Kortfristiga skulder x 100

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder x 100

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar / nettoomsättning. 

Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt – Rörlig kostnad. Kan även kombineras med att man tar täckningsbidraget / antal anställda. 

Skuldsättningsgrad = Justerade skulder / Justerat eget kapital

Vi hjälper dig med ditt företags ekonomi!

Behöver du ha extern hjälp med ditt företags ekonomi? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se