Skip to main content
Nyheter & kunskap

Förbered koncernen inför 2023

By 27 januari, 2023december 29th, 2023No Comments
Företagets redovisning

Se över företagets redovisning!

Äntligen nytt år! Vi har nu klarat oss igenom 2022, ett år med fortsatt pandemi, krig, skenande räntor och energikostnader. I osäkra tider är det sunt och viktigt att stanna upp och fundera över såväl nuläge som framtid. Det finns många sätt att göra det på. Ett steg är att se över företagets redovisning. Nedan har vi samlat lite info som kan vara bra att känna till.

Vilken betydelse har årsredovisningen?

Förutom att det finns särskilda lagkrav på att företaget ska upprätta en årsredovisning, kan den också ses som en del av företagets marknadsföring. Den visar hur det går för företaget rent ekonomiskt och är framför allt intressant för aktieägare och investerare.

Vad är koncernredovisning? 

Utöver sin vanliga årsredovisning ska moderbolag i en koncern (när det uppfyller vissa kriterier) upprätta en koncernredovisning för samtliga bolag som ingår i koncernen. En koncernredovisning visar ekonomin för koncernen som helhet. När är koncernen skyldig att upprätta en koncernredovisning? Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Bör jag upprätta en koncernredovisning trots att det inte är ett krav?

Ibland ger det en bättre bild av företaget att upprätta koncernredovisning. Även om koncernen klassas som en mindre koncern (och således inte måste) får den upprätta en koncernredovisning. Fördelen med att göra det är att det kan ge nuvarande och framtida ägare en bättre bild av hur företaget presterar och mår. 

Vad kan jag som bedriver företag göra för att förbereda inför framtiden?

Räntehöjningar, elpriser, amorteringskrav och kunder som inte kan betala Våren kan kännas som en osäker tid och antalet konkurser har ökat det senaste året. Många kan känna ovisshet kring hur det påverkar sitt företag. 
 
När konjunkturen vänder nedåt kommer förmodligen antalet uppköp av företag att öka. Förbered dig inför detta genom att få ordning på de dokumenten som behövs med vår elektroniska DD-pärm. Genom att samla de dokument som en köpare vill se kan vi klara av uppköpsprocessen snabbt. Och vilken köpare vill inte att säljaren har ordning och reda på sina dokument?

Ta hjälp av en expert

Ibland känns det tryggare att vända sig till en expert i särskilda frågor. Vi på UCS One Economy har erfarenhet av koncernredovisning och rådgivning.  

Vi hjälper dig identifiera och analysera de olika ekonomiska riskerna och ger tips på hur ditt företag kan bli tryggare. Vi hjälper gärna till med rådgivning kring vilken information som bör finnas med i årsredovisningen för att skapa en bra bild av ditt företag.

 

Välkommen att kontakta oss!

Rickard Nibell
Customer Success Manager / Ekonomikonsult
073-312 35 58, rickard.nibell@ucsone.se