Skip to main content
Nyheter & kunskap

Utdelning i fåmansföretag

By 17 november, 2023No Comments
utdelning fåmansföretag

Vi närmar oss årsskiftet och det är därför hög tid att tänka på vilket löneuttag man gjort under 2023. Löneuttaget är viktigt om man är ägare med kvalificerade aktier i Fåmansföretag och vill beräkna hur mycket lågbeskattad utdelning, det s.k. gränsbeloppet, som man kan ta för sina aktier i bolaget enligt  3:12-reglerna. Skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet på kvalificerade andelar i Fåmansaktiebolag är 20%. 

I denna artikel beskriver vi hur dessa fungerar och vilka belopp som gäller.

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att man använder sig av bolagets totala kontanta löner dvs inga förmåner ska räknas med. Man ska också räkna bort ev. stöd man fått för löner, samt ha ägt minst 4% av bolaget. 

Det är lönerna året innan beskattningsåret som man använder sig av när man räknar. Exempelvis för utdelningsunderlag för 2024 använder man sig av lönerna 2023. Dessa regler är relaterade till Inkomstbasbeloppet (IBB) för de olika åren. 

Om ägaren, eller närstående till ägare som arbetar i bolaget, tagit ut tillräckligt med lön, minst 6 Inkomstbasbelopp (IBB)+ 5 % av de totala lönerna,) så får man använda 50% av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Det finns dock ett tak för hur mycket lön man behöver ta ut och det är 9,6 IBB, så mer än detta behöver man aldrig ta ut för att vara berättigad till lönebaserad utdelning.  

Så blir utdelningen nästkommande år

Om vi tittar på lön till ägare (eller närstående) för att få använda huvudregeln under nästkommande år gäller följande. 

Utdelning 2024 (deklareras 2025):

  • Lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 713 280 kr. 

Gränsbeloppets maxtak man kan få via huvudregeln är 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget. 

Enligt huvudregeln får man även räkna upp det omkostnadsbelopp man har för aktierna (vad man anskaffat dem för). För 2023 får man exempelvis räkna upp detta belopp med 10,94%. Denna regel är även bra att komma ihåg om man inte kan räkna på huvudregeln och inte heller får använda förenklingsregeln. 

Förenklingsregeln 

Förenklingsregeln innebär att man i stället för huvudregeln får ett fastställt schablonbelopp. Denna regel används om man inte kan använda huvudregeln eller om huvudregeln skulle ge ett lägre gränsbelopp. 

Schablonbeloppen de senaste åren och för nästa år är följande.

  • För 2022: 187 550 kr
  • För 2023: 195 250 kr
  • För 2024: 204 325 kr 

Observera att man bara får använda huvudregeln för ett bolag per år om man skulle äga flera. 

Vill du veta mer om hur detta påverkar dig och hur du bör agera? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig!


Sami Homsi - UCS One Economy

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag
Telefon: 070-910 14 29
E-post: sami.homsi@ucsone.se