Skip to main content
Nyheter & kunskap

Vad bör du som ledare tänka på för att hantera ytterligare en kris?

By 14 december, 2022december 29th, 2023No Comments
HR - ledare

Att hantera ytterligare en kris?

Vi har lagom tagit oss ur en pandemi och många har hittat sina sätt att hantera hybridarbete, nya mötesformer med mera. Snart stundar en lågkonjunktur med förändrat ekonomiskt läge vilket troligtvis leder till ytterligare förändringar i organisationen.

Vad som är gemensamt när det kommer till kriser och större förändringar är att ledarskapet hamnar mycket i fokus. I förändring ställs det höga krav på ledaren och dess ledarskap. Medarbetare i sin tur söker sig naturligt till en trygghet i oroliga tider och finns inte den tryggheten hos ledarna kan det lätt bli svajigt i organisationen. Det tar på krafterna att hantera och gå igenom en förändring och frågan är om vi har återhämtat oss från den omställningen som pandemin förde med sig? Årsskiftet närmar sig och många avslutar och går i hamn med mål och milstolpar för året 2022 för att sedan planera för nya mål under år 2023. Något att fundera över är hur din organisation hanterade förändringarna under detta år, hur ledarskapet har sett ut och om det finns bitar som kan bli bättre.

Vi vill skicka med dig 3 viktiga delar som kan hjälpa dig och din organisation i de förändringar ni står inför år 2023:

  • Tydlig kommunikation
    Att vara tydlig i sin kommunikation minskar risken för att spekulationer och egna tolkningar uppstår som kan ska onödig oro. Se till att som ledare förklara och skapa tydlighet i det som ni ska göra och framför allt att innehållet som ska kommuniceras är relevant.
  • Omtänksamhet och öppen dialog
    Empati, kriser och förändringar påverkar också medarbetarna många gånger på det privata planet. Visa omtanke och prata mycket med dina medarbetare för att se hur de mår. Glada och trygga medarbetare gör ett bättre arbete än ledsna och otrygga.
  • Tag hjälp av HR
    HR har möjlighet att stötta och hjälpa dig som ledare i många av dessa delar. Ibland behöver man få någon som ser på problemet utifrån med nya perspektiv. HR är bland annat till för att stötta dig och dina utmaningar.

Vi som HR-konsulter har utbildning, kunskap och verktyg för att stötta och hjälpa ledare och organisationer i dessa frågor. Så varför inte arbeta proaktivt och redan nu se över vad du skulle behöva hjälp med i den stundande förändringen som kanske väntar för din del runt hörnet? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att se vad just du skulle kunna behöva för att hantera eller bli avlastad under år 2023!

Behöver du stöttning inom HR?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Philip Malm

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
070-812 37 63, philip.malm@ucsone.se