Skip to main content
Nyheter & kunskap

3:12 reglerna – Vad är det?

By 29 mars, 2023juni 14th, 2023No Comments
3:12 reglerna

Avseende 3:12-reglerna  

En kort påminnelse och uppdatering av de s.k. 3:12-reglerna. Dessa regler reglerar hur aktieutdelning beskattas gällande kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag. Vi har tidigare mer ingående informerat om vad man bör tänka på i samband med dessa regler

Utdelning på dessa aktier beskattas med 20% om den ryms inom det s.k. gränsbeloppet. Gränsbeloppet kan beräknas på två olika sätt med förenklingsregeln och huvudregeln. Idag berörs ungefär 300 000 företag av dessa regler.      

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att man i stället för schablonbeloppen använder sig av bolagets totala kontanta löner dvs inga förmåner ska räknas med. Man ska också räkna bort ev. stöd man fått för löner. 

Det är lönerna för föregående beskattningsår som man använder sig av och dessa regler är relaterade till Inkomstbasbeloppet (IBB) för de olika åren. 

Om ägaren, eller närstående till ägare som arbetar i bolaget, tagit ut tillräckligt med lön (minst 6 IBB + 5 % av de totala lönerna, dock behöver man max ta ut 9,6 IBB) så får man använda 50% av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. 

Om vi tittar på lön till ägare (eller närstående) för att få använda huvudregeln under förra året, för innevarande år och nästkommande år gäller följande: 

Utdelning 2022 (deklareras 2023):
Lön under 2021 på minst 409 200 kr (6 IBB) + 5% av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 654 720 kr. 

Utdelning 2023 (deklareras 2024):
Lön under 2022 på minst 426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 681 600 kr.

Utdelning 2024 (deklareras 2025):
Lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 713 280 kr. 

Tak för hur mycket gränsbelopp man kan få via huvudregeln är 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget. 

Enligt huvudregeln får man även räkna upp det omkostnadsbelopp man har för aktierna (vad man anskaffat dem för). För 2023 får man t.ex. räkna upp detta belopp med 10,94%. Denna regel är även bra att komma ihåg om man inte kan räkna på huvudregeln och inte heller får använda förenklingsregeln.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln innebär att man får ett fastställt schablonbelopp. Denna regel används om man inte kan använda huvudregeln eller om huvudregeln skulle ge ett lägre gränsbelopp. 

Schablon beloppen de senaste åren och för i år är följande: 

För 2021: 183 700 kr
För 2022: 187 550 kr
För 2023: 195 250 kr 

Observera att man bara får använda huvudregeln för ett bolag per år om man skulle äga flera. 

Gränsbelopp som man inte utnyttjar 

Den del av gränsbeloppet som man inte utnyttjar under ett år rullas vidare till nästa år och läggs ihop med den beräkning man gör för det nya året. Man får även en uppräkning med 4,94%  på nya året för det gamla gränsbeloppet som förs över. 

Utredning av 3:12-reglerna pågår 

Reglerna är komplexa och behov av förenkling finns. Den tidigare regeringen tillsatte under våren 2022 en utredning för att se över regelverket och att förenkla dem. Utredningen skulle från början ha presenterat ett förslag om ändringar i regelverket senast den 30 november i år. På grund av ett tilläggsdirektiv från den nya regeringen har utredningen fått en förlängd tid till den 29 mars 2024. Tilläggsdirektivet är att förändringarna ska främja entreprenörskap som skapar arbetstillfällen, särskilt för små och medelstora företag. 

 

Har du fler frågor och funderingar kring detta?

Vänligen läs mer om våra tjänster och kontakta oss så svarar vi så fort vi kan!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se