Skip to main content
Nyheter & kunskap

Inkomstbasbelopp 2024 – Hur mycket är det?

By 29 maj, 2024maj 31st, 2024No Comments
Så mycket är inkomstbasbelopp 2024

Inkomstbasbelopp för 2024 har fastställts, och det är en viktig komponent i det svenska socialförsäkringssystemet. För dig som vill förstå hur detta påverkar din ekonomi och dina sociala förmåner är det här en artikel som ger dig en klar bild av vad inkomstbasbeloppet innebär och hur det påverkar dig.

Vad är inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet är ett årligt fastställt belopp som används för att beräkna inkomsttak och olika förmåner inom det svenska socialförsäkringssystemet. Detta belopp spelar en central roll i hur vissa ekonomiska förmåner, såsom allmän pension, sjukpenning och föräldrapenning, beräknas och fördelas. Det fastställs av regeringen och justeras årligen för att spegla förändringar i lönenivåer och kostnadsutvecklingen i samhället. Det är lätt att förväxla det med prisbasbelopp som har en annan betydelse.

Inkomstbasbeloppet 2024

Regeringen har beslutat inkomstbasbeloppet 2024 till 76 200 kronor. Det betyder att det är en ökning på 1 900 kronor från förra årets inkomstbasbelopp på 74 300 kronor.

Senast 31 oktober varje år ska regeringen ha fått in pensionsmyndighetens beräkningar om det nya basbeloppet för nästkommande år.

Hur påverkar inkomstbasbeloppet 2024 dig?

När det kommer till ekonomisk planering och förståelse för ens rättigheter och förmåner är kunskapen om inkomstbasbeloppet för 2024 av avgörande betydelse. Detta belopp har en direkt inverkan på flera viktiga aspekter av din ekonomi och sociala trygghet. Basbeloppet kan påverka dig enligt följande:

  • Inkomstbasbeloppet påverkar taket för pensionsgrundande inkomst (PGI). För 2024 innebär det att inkomsttaket för PGI ligger på 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 571 500 kronor per år. Om din årsinkomst överstiger detta belopp, är det endast upp till denna gräns som påverkar din allmänna pension.
  • Sjukpenning och föräldrapenning påverkas direkt av inkomstbasbeloppet. Inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är satt till 10 inkomstbasbelopp, vilket för 2024 är 573 000 kronor per år. Det innebär att inkomster över denna gräns inte ger rätt till högre sjukpenning eller föräldrapenning.
  • Inkomstbasbeloppet påverkar även arbetsgivaravgifterna eftersom det fastställer gränsen för uttag av olika typer av sociala avgifter som arbetsgivaren betalar.

Så beräknas beloppet varje år

Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten baserat på förändringen i den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Denna beräkning görs tillsammans med statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) varje år och utgår från ett bastal.

Bastalet är 43 313 vilket var inkomstbasbeloppet 2005 och är som sagt det hela beräkningen grundar sig i. Utöver det talet behöver vi känna till inkomstindex för 2005 (188,41) och även det aktuella året (2024 = 208,41). När vi har kännedom om de siffrorna så multipliceras bastalet med kvoten mellan inkomstindex 2024 och inkomstindex 2005. Den uträkningen ser ut såhär:

Bastal x (inkomstindex 2024/inkomstindex 2005) = Inkomstbasbelopp

= 43 313 x (208,41 / 118,41) = 413 313 x 1,76 = 76 230,9

Beloppet avrundas alltid till närmaste hundratal för enkelhetens skull.

Har du funderingar gällande inkomstbasbeloppet 2024? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!


Lina Hoff

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95
lina.hoff@ucsone.se